Кюстендил

Вие сте тук: Начало  > Кюстендил

Показване на 49 от 49 учреждения
 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски"

  Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Климент Охридски“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Карамфилка Боянова Гъркова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Земеделец Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Валери Любенов Стоилов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св. Климент Охридски"

  Основно училище „Св. Климент Охридски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Нели Василева Бурова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Група в общежитие / интернат   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Анета Евтимова Трайкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И АДМИНИСТРАЦИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И АДМИНИСТРАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Емилия Димитрова Гелева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Организация на туризма и свободното време Не Професионална Организация на хотелиерството Не

 • Item thumbnail
  0

  УЧЕНЕЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА

  УЧЕНЕЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език школа   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

  Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Галина Спасова Панева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

  Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Анастасия Спасова Баракова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Природоматематически Информационни технологии Не профил: Технологичен Стопански мениджмънт Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Доктор Петър Берон"

  Средно общообразователно училище „Доктор Петър Берон“ Вид: специално, към местата за лишаване от свобода Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: две смени Директор: Снежанка Йорданова Славкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Вътрешни ВиК мрежи Не Професионална Основни и довършителни работи Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

  Основно училище „Св.св.Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Петър Христов Кираджийски Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

  Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Надя Георгиева Коюмджийска Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Технологичен Стопански мениджмънт Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Аверкий Попстоянов"

  Основно училище „Аверкий Попстоянов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: АЛЕКСАНДРА ЯНЧЕВА БЕКИРСКА Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: РАЙКО ПЕТРОВ АНГЕЛОВ Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски"

  Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Виолета Генчева Инкьова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Чуждоезиков Испански език Да – Испански език профил: […]

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Неофит Рилски"

  Основно училище „Неофит Рилски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Бистра Стоилова Стойкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Логопедична група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христаки Павлович"

  Основно училище „Христаки Павлович“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Антоанета Стойкова Николова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Евлоги Георгиев"

  Основно училище „Евлоги Георгиев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Румяна Ангелова Гиргинова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Логопедична група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети Климент Охридски"

  Основно училище „Свети Климент Охридски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Илия Георгиев Близнаков Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  ГИМНАЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ"

  ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: ГЕНОВЕВА СТЕФАНОВА РИЗОВА Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Природоматематически Биология и здравно образование Да – Английски език профил: Природоматематически География и икономика Да – Английски език профил: Природоматематически Математика Да […]

 • Item thumbnail
  0

  Вечерно средно общообразователно училище "Димчо Дебелянов"

  Вечерно средно общообразователно училище „Димчо Дебелянов“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: вечерна смяна Директор: Диана Василева Самарджиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Гергана Димитрова Велинова-Маноилова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАНКОВ Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: ЮЛИЯ НИКИФОРОВА ИВАНОВА Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по облекло и стопанско управление

  Професионална гимназия по облекло и стопанско управление Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Христина Ангелова Костова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Банково дело Да – Английски език Професионална Икономика и мениджмънт Да – Английски език Професионална Икономическо информационно осигуряване […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по транспорт

  Професионална гимназия по транспорт Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Лина Любомирова Стойчева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Автотранспортна техника Не Професионална Електрообзавеждане на транспортна техника Не

 • Item thumbnail
  0

  Пето основно училище "Христо Ботев"

  Пето основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: ИСКРА ПАВЛОВА ВЛАДИМИРОВА Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Логопедична група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Професор Марин Дринов"

  Основно училище „Професор Марин Дринов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Татяна Симеонова Танева- Даскалска Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Иван Вазов"

  Основно училище „Иван Вазов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: СТЕФАНКА ИВАЙЛОВА СТОЙНЕВА Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Свети Климент Охридски"

  Начално училище „Свети Климент Охридски“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Елка Стоянова Паргова- Соколова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Гимназия "Неофит Рилски"

  Гимназия „Неофит Рилски“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Младен Арсов Джамбазки Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не

 • Item thumbnail
  0

  Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"

  Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Иванка Видимчова Янкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език

 • Item thumbnail
  0

  Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов"

  Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Ани Йорданова Кюркчиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Природоматематически Биология и здравно образование Да – Английски език профил: Природоматематически Информационни технологии Да – Английски език профил: Природоматематически Математика […]

 • Item thumbnail
  0

  ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

  ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Бойко Богданов Малинов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език клуб   Не оркестър   Не школа   Не

 • Item thumbnail
  0

  ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ДЖОН АТАНАСОВ"

  ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ДЖОН АТАНАСОВ“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: две смени Директор: Николай Георгиев Христов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Електрически инсталации Не Професионална Компютърна техника и технологии Не Група в общежитие / интернат   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"

  Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Таня Жекова Динева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Банково дело Да – Английски език Професионална Бизнес – администрация Не Професионална Електронна търговия Да – Английски […]

 • Item thumbnail
  0

  Спортно училище "Васил Левски"

  Спортно училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, спортно Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Любомир Йорданов Анчев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Непрофилирана Спорт Не Професионална Спорт Не Професионална Фитнес Не Група в общежитие / интернат   Не

 • Item thumbnail
  0

  Шесто основно училище "Св. Паисий Хилендарски"

  Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Здравка Емилова Тасева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по туризъм "Никола Йонков Вапцаров"

  Професионална гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Румяна Василева Симеонова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Кетеринг Не Професионална Организация на туризма и свободното време Да – Английски език Професионална Производство и обслужване в […]

 • Item thumbnail
  0

  Седмо основно училище "Ильо войвода"

  Седмо основно училище „Ильо войвода“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Румяна Драганова Здравкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий"

  Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Миглена Емилова Чавдарова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Група в общежитие / интернат   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по лека промишленост "Владимир Димитров-Майстора"

  Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров-Майстора“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Венцислав Йорданов Златков Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Не Професионална Производство на облекло от текстил Не Професионална Шивачество […]

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Даскал Димитри"

  Основно училище „Даскал Димитри“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Анна Красимирова Вучкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище"Св. Св. Кирил и Методий"

  Основно училище“Св. Св. Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Мариана Димитрова Панчева-Лазарова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия "Акад. Сергей П. Корольов"

  Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Елена Стоилова Костадинова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Автотранспортна техника Не Професионална Електрообзавеждане на производството Не Професионална Икономическа информатика Да – Английски език Професионална Митническа и данъчна […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по хранително - вкусови и химични технологии

  Професионална гимназия по хранително – вкусови и химични технологии Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Венеция Георгиева Соколова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Екология и опазване на околната среда Да – Английски език Професионална Производство на кулинарни изделия и […]

 • Item thumbnail
  0

  Частен професионален колеж по спорт и здраве

  Частен професионален колеж по спорт и здраве Вид: професионално, професионален колеж Вид финансиране: Частно Смени на обучение: една смяна Директор: Виолета Цонева Василева-Стойкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания Не Професионална По вид спорт Не Професионална Фитнес Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия

  Професионална гимназия Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Татяна Ангелова Костадинова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Електроенергетика Не