Враца

Вие сте тук: Начало  > Враца

Показване на 50 от 82 учреждения
 • Item thumbnail
  0

  ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА

  ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Петранка Цветкова Гушанска Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език клуб   Не кръжок   Не състав   Не школа   Не хор   Не

 • Item thumbnail
  0

  Общински детски комплекс "Маша Белмустакова"

  Общински детски комплекс „Маша Белмустакова“ Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Мая Людмилова Йорданова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език клуб   Не кръжок   Не школа   Не

 • Item thumbnail
  0

  Езикова гимназия "Йоан Екзарх"

  Езикова гимназия „Йоан Екзарх“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Валентина Михайлова Георгиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Чуждоезиков Испански език Да – Испански език Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Общински детски комплекс

  Общински детски комплекс Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Татяна Цветанова Спасова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език експедиция   Не клуб   Не кръжок   Не състав   Не школа   Не

 • Item thumbnail
  0

  Общински детски комплекс

  Общински детски комплекс Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Емилия Ивалинова Киновска Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език клуб   Не кръжок   Не

 • Item thumbnail
  0

  Общински детски комплекс "Людмила Живкова"

  Общински детски комплекс „Людмила Живкова“ Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Анни Стефанова Замфирова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език клуб   Не кръжок   Не състав   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна"

  Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Марианела Цветанова Александрова-Симова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Не Професионална Производство на кулинарни изделия и напитки Не Професионална Производство […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Козма Тричков"

  Средно общообразователно училище „Козма Тричков“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Нели Кирилова Борчева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Технологичен Информационни технологии Да – Английски език профил: Технологичен Предприемачество и бизнес Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Детски Комплекс

  Детски Комплекс Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Лилия Любенова Николова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език клуб   Не кръжок   Не състав   Не школа   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Христо Ботев"

  Начално училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Елка Йорданова Любенова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Цани Гинчев"

  Начално училище „Цани Гинчев“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Атанаска Ангелова Пеева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Христо Смирненски"

  Начално училище „Христо Смирненски“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Евгени Вълчев Ангелов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Ирена Вълчева Янкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Георги Стойков Раковски"

  Основно училище „Георги Стойков Раковски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Людмил Христов Николов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Прогимназия "Свети Климент Охридски"

  Прогимназия „Свети Климент Охридски“ Вид: общообразователно, прогимназия (V – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Таня Иванова Николова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Иванчо Младенов"

  Начално училище „Иванчо Младенов“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Милена Тихомирова Тошева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Иван Вазов"

  Начално училище „Иван Вазов“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Таня Цветанова Георгиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Логопедична група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище" Свети Софроний Врачански"

  Начално училище“ Свети Софроний Врачански“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Антоанета Иванова Сиракова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: изобр.изкуство   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св.Климент Охридски"

  Основно училище „Св.Климент Охридски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Димитър Костов Костов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Васил Левски"

  Начално училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Мариана Цветанова Маркова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Св.Св.Кирил и Методий"

  Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Силвия Любозарова Маринова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Д-р Петър Берон"

  Начално училище „Д-р Петър Берон“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Фатме Исмедова Фейзиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Лидия Детелинова Николова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Петко Рачов Славейков"

  Начално училище „Петко Рачов Славейков“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Веска Иванова Миндинска Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Логопедична група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище " Св. Св Кирил и Методий"

  Основно училище “ Св. Св Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Жасмина Начкова Евтимова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Мая Донкова Дончовска Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Отец Паисий"

  Основно училище „Отец Паисий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Нели Найчова Найденова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

  Основно училище „Св.св.Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Камелия Димитрова Каменова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

  Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Марио Ценов Николов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Левски"

  Основно училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Румен Христов Петков Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: изобр.изкуство   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свeти Свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свeти Свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Невена Йорданова Димитрова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Ваня Василева Климова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Веселин Ненчев Ненов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Теменужка Трифонова Томчовска Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов"

  Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Татяна Илиева Василева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Природоматематически Биология и здравно образование Да – Английски език профил: Природоматематически География и икономика Да – Немски език профил: Природоматематически […]

 • Item thumbnail
  0

  Средношколско общежитие

  Средношколско общежитие Вид: обслужващо звено, самостоятелно общежитие / интернат Вид финансиране: Общинско Директор: Венислава Николаева Петкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Група в общежитие / интернат   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Жана Димитрова Димитрова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Евстатиев Априлов"

  Основно училище „Васил Евстатиев Априлов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Любимка Василева Ламбова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище Христо Ботев

  Основно училище Христо Ботев Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Маргарита Людмилова Севастоянова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

  Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, ОУ с професионални паралелки Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Юлиана Тодорова Михайлова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Производство на тапицирани изделия Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Левски"

  Основно училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Красимир Георгиев Григоров Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Левски"

  Основно училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Павлин Никифоров Петров Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

  Основно училище „Св.св.Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Галя Петрова Богданова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Иван Кръстев Иванчев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Кънчов"

  Основно училище „Васил Кънчов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Рени Александрова Влахова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Хаджи Димитър"

  Основно училище „Хаджи Димитър“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Валентина Цветанова Исаева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Дарина Иванова Стоянова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Цанко Церкoвски"

  Основно училище „Цанко Церкoвски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Галина Валентинова Вълчанова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Отец Паисий"

  Основно училище „Отец Паисий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Йорданка Цветкова Бадикова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

  Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Петя Русинова Петкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не