Видин

Вие сте тук: Начало  > Видин

Показване на 40 от 40 учреждения
 • Item thumbnail
  0

  Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков"

  Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Любомир Асенов Георгиев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език

 • Item thumbnail
  0

  Природо–математическа гимназия "Екзарх Антим I"

  Природо–математическа гимназия „Екзарх Антим I“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Румяна Софрониева Петрова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Природоматематически Биология и здравно образование Да – Английски език профил: Природоматематически Информатика Да – Английски език профил: Природоматематически Информационни технологии […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Любен Каравелов"

  Средно общообразователно училище „Любен Каравелов“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Любка Николаева Найденова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална техническа гимназия "Васил Левски"

  Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Юлия Спасова Петрова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Автотранспортна техника Не Професионална Икономическо информационно осигуряване Не Професионална Компютърни мрежи Не Професионална Програмно осигуряване Не Професионална Сухо строителство Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев"

  Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: две смени Директор: Евлогия Богомилова Манджукова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Кетеринг Не Професионална Кетеринг Да – Английски език Професионална Организация на обслужването в хотелиерството Да – Английски език Професионална […]

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище Епископ Софроний Врачански

  Основно училище Епископ Софроний Врачански Вид: общообразователно, ОУ с професионални паралелки Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Нина Иванова Нинова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Производство на мебели Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Отец Паисий"

  Основно училище „Отец Паисий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Тони Герасимов Гинов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети Климент Охридски"

  Основно училище „Свети Климент Охридски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Теодора Пенчева Ганчева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по селско стопанство "Г.М.Димитров"

  Професионална гимназия по селско стопанство „Г.М.Димитров“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Ангел Борисов Донкин Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Горско стопанство и дърводобив Не Професионална Лозаровинарство Не Професионална Механизация на селското стопанство Не Професионална Производство и обслужване в […]

 • Item thumbnail
  0

  Градско ученическо общежитие гр. Видин

  Градско ученическо общежитие гр. Видин Вид: обслужващо звено, самостоятелно общежитие / интернат Вид финансиране: Общинско Директор: Михаил Вълчов Николов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Група в общежитие / интернат   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

  Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, V – ХІІ клас Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Цецка Любенова Нешева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език Професионална Автотранспортна техника Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Васил Левски"

  Начално училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Светла Илиева Табакова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Евстатиев Априлов"

  Основно училище „Васил Евстатиев Априлов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Елза Димитрова Георгиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Детски комплекс

  Детски комплекс Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Таня Тончева Тодорова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език клуб   Не кръжок   Не школа   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Левски"

  Основно училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Наташа Кирилова Петрова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Ралица Милчева Ангелова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

  Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Илияна Калчева Кръстева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Технологичен Туризъм Не Професионална Агроекология Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА

  ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Татяна Илиева Стойкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език клуб   Не кръжок   Не оркестър   Не състав   Не школа   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

  Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Цецка Борисова Минчева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по икономика

  Професионална гимназия по икономика Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Илза Вълкова Петрова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Малък и среден бизнес Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Йорданка Илиева Еленкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

  Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Ширин Раимова Шахин Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище Димитър Благоев

  Основно училище Димитър Благоев Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Валери Кирилов Александров Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Васил Левски"

  Средно общообразователно училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Диана Йончева Декова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Икономическо информационно осигуряване Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Борислав Ценов Тодоров Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Група в общежитие / интернат   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

  Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Ирена Георгиева Цветкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Логистика на товари и услуги Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

  Средно общообразователно училище „Никола Йонков Вапцаров“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Дора Венециева Борисова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Веселка Иванова Исаева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Никола Й. Вапцаров"

  Средно общообразователно училище „Никола Й. Вапцаров“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Милен Михайлов Викторов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Механизация на селското стопанство Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Академик Михаил Димитров"

  Основно училище „Академик Михаил Димитров“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Бойка Атанасова Симеонова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище"Христо Ботев"

  Основно училище“Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Людмила Николова Борисова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

  Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Мариета Апостолова Георгиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Електроенергетика Да – Английски език Професионална Електронна търговия Да – Английски език Професионална Икономика и мениджмънт Да – Английски […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

  Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Лиана Павлова Иванова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Цар Симеон Велики"

  Средно общообразователно училище „Цар Симеон Велики“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Венцислав Асенов Станев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Природоматематически Биология и здравно образование Да – Английски […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Свети свети Кирил и Методий"

  Средно общообразователно училище „Свети свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Мариана Иванова Доройнова-Кирилова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: музика   Не РИОП: хореография   Не РИОП: изобр.изкуство   Не профил: Изкуства Изобразително […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Петко Рачов Славейков"

  Средно общообразователно училище „Петко Рачов Славейков“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Катя Трифонова Димитрова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Технологичен Предприемачество и бизнес Да – Английски език Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Цеца Иванова Ценкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Иван Вазов"

  Основно училище „Иван Вазов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Пролетка Цветкова Кирова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Помощно училище "Д-р Петър Берон"

  Помощно училище „Д-р Петър Берон“ Вид: специално, помощно (за деца с умствена изостаналост) Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Анжела Величкова Йотова-Стефанова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не За деца с множество увреждания   Не Професионална Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за […]