Велико Търново

Вие сте тук: Начало  > Велико Търново

Показване на 50 от 101 учреждения
 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Петър Динчев Петровски Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Бачо Киро"

  Основно училище „Бачо Киро“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Владимир Николов Николов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св. Патриарх Евтимий"

  Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Христо Димов Христов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Логопедична група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Димитър Благоев"

  Основно училище „Димитър Благоев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Надя Владимирова Георгиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Петко Рачев Славейков"

  Основно училище „Петко Рачев Славейков“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Данка Дончева Борисова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Левски"

  Основно училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Наташа Георгиева Костадинова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Д-р Петър Берон"

  Основно училище „Д-р Петър Берон“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Валентина Стоянова Йочева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св. Иван Рилски"

  Основно училище „Св. Иван Рилски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Мариана Георгиева Стефанова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Йорданка Илиева Игнатова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Смирненски"

  Основно училище „Христо Смирненски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Светла Мирчева Ванкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Смирненски"

  Основно училище „Христо Смирненски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Йордан Иванов Джартов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Петко Рачев Славейков"

  Основно училище „Петко Рачев Славейков“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Таня Генова Вълчева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Неофит Рилски"

  Основно училище „Неофит Рилски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Катя Николаева Саралиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Помощно училище "Свети Теодосий Търновски"

  Помощно училище „Свети Теодосий Търновски“ Вид: специално, помощно (за деца с умствена изостаналост) Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Антоанета Николова Чобанска Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не За деца с множество увреждания   Не Професионална Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за […]

 • Item thumbnail
  0

  Помощно училище "Иван Вазов"

  Помощно училище „Иван Вазов“ Вид: специално, помощно (за деца с умствена изостаналост) Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: две смени Директор: Мартин Трендафилов Коцев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не За деца с множество увреждания   Не Професионална Хранително – вкусова промишленост Не Група в общежитие / интернат […]

 • Item thumbnail
  0

  Хуманитарна гимназия "Свети свети Кирил и Методий"

  Хуманитарна гимназия „Свети свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Жоржета Йорданова Ангелова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Хуманитарен Български език и литература Да – Английски език Професионална Извършване на термални процедури в балнеологични и други […]

 • Item thumbnail
  0

  Природо-математическа гимназия "Васил Друмев"

  Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Ангел Андреев Гушев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Природоматематически Биология и здравно образование Да – Английски език профил: Природоматематически География и икономика Да – Английски език профил: Природоматематически Информатика […]

 • Item thumbnail
  0

  Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

  Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Смилена Борисова Тодорова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Чуждоезиков Испански език Да – Испански език профил: Чуждоезиков Немски език […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Емилиян Станев"

  Средно общообразователно училище „Емилиян Станев“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Кина Димитрова Котларска Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: музика   Не РИОП: хореография   Не РИОП: изобр.изкуство   Не профил: Изкуства Изобразително изкуство Не профил: […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Вела Благоева"

  Средно общообразователно училище „Вела Благоева“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Ангел Василев Янчев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Технологичен Предприемачество и бизнес Не профил: Технологичен Предприемачество и бизнес Да – Английски език Полуинтернатна група   […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Владимир Комаров"

  Средно общообразователно училище „Владимир Комаров“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Веселин Георгиев Ангеличев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Георги Стойков Раковски"

  Средно общообразователно училище „Георги Стойков Раковски“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Петър Кирилов Иванов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Старопрестолна гимназия по икономика

  Старопрестолна гимназия по икономика Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: две смени Директор: Дора Йотова Тодорова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Банково дело Да – Английски език Професионална Икономика и мениджмънт Да – Английски език Професионална Икономическа информатика Да – Английски език […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов"

  Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: две смени Директор: Нели Иванова Николова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Автотранспортна техника Не Професионална Електрообзавеждане на транспортна техника Не Професионална Електрообзавеждане на транспортна техника Да – Английски език […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по моден дизайн

  Професионална гимназия по моден дизайн Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Боряна Йорданова Мочева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Козметика Не Професионална Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Не Професионална Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон"

  Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: две смени Директор: Татяна Дончева Данчева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Кетеринг Не Професионална Кетеринг Да – Английски език Професионална Организация на обслужването в хотелиерството Не Професионална Организация на […]

 • Item thumbnail
  0

  Общински детски комплекс

  Общински детски комплекс Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Анелия Павелова Пейчева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език клуб   Не кръжок   Не оркестър   Не състав   Не школа   Не хор   Не

 • Item thumbnail
  0

  Частна профилирана гимназия "АК - Аркус"

  Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Частно Смени на обучение: една смяна Директор: Петър Енчев Иванов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Природоматематически Информационни технологии Да – Английски език Група в общежитие / […]

 • Item thumbnail
  0

  Частен професионален колеж по икономика и счетоводство

  Частен професионален колеж по икономика и счетоводство Вид: професионално, професионален колеж Вид финансиране: Частно Смени на обучение: една смяна Директор: Пенко Петров Пенков Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Предприемачество и мениджмънт Не

 • Item thumbnail
  0

  Спортно училище - гр. Велико Търново

  Спортно училище – гр. Велико Търново Вид: общообразователно, спортно Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Снежина Димитрова Михова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Организация на спортни прояви и първенства Не Професионална Спорт Не Група в общежитие / интернат   Не

 • Item thumbnail
  0

  Частно начално училище по изкуствата "Димитър Екимов"

  Частно начално училище по изкуствата „Димитър Екимов“ Вид: общообразователно, начално (І – ІV клас) Вид финансиране: Частно Смени на обучение: две смени Директор: Ралица Стефкова Паленикова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Група в общежитие / интернат   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Общинско ученическо общежитие "Кольо Фичето"

  Общинско ученическо общежитие „Кольо Фичето“ Вид: обслужващо звено, самостоятелно общежитие / интернат Вид финансиране: Общинско Директор: Таня Иванова Трифонова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Група в общежитие / интернат   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Иван Вазов"

  Основно училище „Иван Вазов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Иван Генов Момъков Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Логопедична група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Пенка Христова Даскова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св. Паисий Хилендарски"

  Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Маргарита Маринова Атанасова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Елин Пелин"

  Основно училище „Елин Пелин“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Мирена Христова Маринова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

  Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Валентин Георгиев Харлов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Отец Паисий"

  Основно училище „Отец Паисий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Грета Димитрова Новакова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Левски"

  Основно училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Наталия Йорданова Андреева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Климент Охридски"

  Основно училище „Климент Охридски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Росица Иванова Арихтева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий"

  Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Милена Георгиева Димитрова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Георги Измирлиев"

  Средно общообразователно училище „Георги Измирлиев“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Криси Кирилова Аврамова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Природоматематически Биология и здравно образование Да – Английски език […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Вичо Грънчаров"

  Средно общообразователно училище „Вичо Грънчаров“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Николинка Йорданова Попйорданова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: хореография   Не РИОП: изобр.изкуство   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Природоматематически […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална техническа гимназия "Васил Левски"

  Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Димитър Христов Станчев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Автомобилна мехатроника Не Професионална Автотранспортна техника Не Професионална Технология на машиностроенето Не

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов"

  Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Филип Цветанов Филипов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Възобновяеми енергийни източници Да – Английски език Професионална Електрически инсталации Не Професионална Електроенергетика Не Професионална Компютърна […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф.д-р Асен Златаров"

  Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф.д-р Асен Златаров“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Катя Георгиева Велкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителнo-вкусовата промишленост Не Професионална Експлоатация и поддържане на […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров"

  Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Георги Иванов Иванов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Банково дело Да – Английски език Професионална Експлоатация на автомобилния транспорт Не Професионална Електронна търговия Да […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров"

  Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Иван Маринов Чолаков Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Електрообзавеждане на железопътна техника Не Професионална Локомотиви и вагони Не Професионална Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфраструктура […]