Варна

Вие сте тук: Начало  > Варна

Показване на 50 от 135 учреждения
 • Item thumbnail
  0

  Начално училище "Васил Левски"

  Начално училище „Васил Левски“ Вид: общообразователно, начално с (присъединена) група в детска градина Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Стела Петрова Христова-Колева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Антон Страшимиров"

  Основно училище „Антон Страшимиров“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Янка Петрова Котларова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Васил Априлов"

  Основно училище „Васил Априлов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Албена Руменова Комитова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Георги Сава Раковски"

  Основно училище „Георги Сава Раковски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Красимир Стоянов Цветков Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Добри Чинтулов"

  Основно училище „Добри Чинтулов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Веселин Димитров Михалев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: изобр.изкуство   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Захари Стоянов"

  Основно училище „Захари Стоянов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Тодорка Димитрова Колева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: изобр.изкуство   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Иван Вазов"

  Основно училище „Иван Вазов“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Ана Алексиева Янкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети Иван Рилски"

  Основно училище „Свети Иван Рилски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Димитър Василев Димитров Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Йордан Йовков"

  Основно училище „Йордан Йовков“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Петранка Атанасова Захос Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Константин Арабаджиев"

  Основно училище „Константин Арабаджиев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Нели Георгиева Касабова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Целодневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Добри Войников"

  Основно училище „Добри Войников“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Емилия Стоянова Дончева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Капитан Петко войвода"

  Основно училище „Капитан Петко войвода“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Александрина Георгиева Величкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Отец Паисий"

  Основно училище „Отец Паисий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Петър Борисов Попов Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Панайот Волов"

  Основно училище „Панайот Волов“ Вид: общообразователно, основно с (присъединена) група в детска градина Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Йорданка Стоянова Маринова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Целодневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети Патриарх Евтимий"

  Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Веселина Петрова Манолова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Петко Рачев Славейков"

  Основно училище „Петко Рачев Славейков“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Таня Тодорова Петрова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Свети свети Кирил и Методий"

  Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ Вид:общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Сияна Филипова Власева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Стефан Караджа"

  Основно училище „Стефан Караджа“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Даниела Цветанова Петкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: изобр.изкуство   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Стоян Михайловски"

  Основно училище „Стоян Михайловски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Павлина Василева Мандажиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Ботев"

  Основно училище „Христо Ботев“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Стоянка Андреева Дукова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Христо Смирненски"

  Основно училище „Христо Смирненски“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Татяна Стефкова Гайдарова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Цар Симеон І"

  Основно училище „Цар Симеон І“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Стоянка Иванова Велянова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "Черноризец Храбър"

  Основно училище „Черноризец Храбър“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Соня Станчева Стоянова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров"

  Седмо средно общообразователно училище „Найден Геров“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Мария Иванова Нестерова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Природоматематически Информационни технологии Да – Английски език профил: Технологичен Информационни технологии Не профил: Технологичен Предприемачество и […]

 • Item thumbnail
  0

  VIII средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици "Ал. С. Пушкин"

  VIII средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Светлан Великов Илиев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Чуждоезиков Италиански […]

 • Item thumbnail
  0

  Основно училище "ВАСИЛ ДРУМЕВ"

  Основно училище „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Красимир Тодоров Димитров Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Cпортно училище "Георги Бенковски"

  Cпортно училище „Георги Бенковски“ Вид: общообразователно, спортно Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: две смени Директор: Евелина Петрова Янчева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Непрофилирана Спорт Не Професионална Организация на спортни прояви и първенства Не Професионална Спорт Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Гео Милев"

  Средно общообразователно училище „Гео Милев“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Йорданка Василева Юнакова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Чуждоезиков Немски език Да […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Елин Пелин"

  Средно общообразователно училище „Елин Пелин“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Господинка Господинова Костадинова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: хореография   Не профил: Изкуства Хореография Не профил: Изкуства Хореография Да – Английски език Полуинтернатна група   […]

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Любен Каравелов"

  Средно общообразователно училище „Любен Каравелов“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: три смени Директор: Димитринка Вълова Георгиева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Изкуства Изобразително изкуство Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Пейо Крачолов Яворов"

  Средно общообразователно училище „Пейо Крачолов Яворов“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Даринка Михова Божинова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Технологичен Туризъм Не Полуинтернатна група   Не Полудневна   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски"

  Средно общообразователно училище „Свети Климент Охридски“ Вид: общообразователно, СОУ (І – ХІІ клас) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Петко Кирилов Петков Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: изобр.изкуство   Не профил: Природоматематически Информатика Да – Английски език профил: Природоматематически Информационни технологии Да – […]

 • Item thumbnail
  0

  Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"

  Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Ася Василева Чилингирян Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Природоматематически Биология и здравно образование Да – Английски език профил: Природоматематически Биология и здравно образование Да – Немски език […]

 • Item thumbnail
  0

  ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри"

  ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Веселина Йорданова Тотева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Испански език Да – Испански език профил: Чуждоезиков Френски език Да – Френски език

 • Item thumbnail
  0

  Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх"

  Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Галина Веселинова Германова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Чуждоезиков Немски език Да – Немски език профил: Чуждоезиков […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"

  Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Янка Михова Бакалова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Банково дело Да – Английски език Професионална Банково дело Да – Немски език Професионална Бизнес – администрация Да […]

 • Item thumbnail
  0

  Първа езикова гимназия

  Първа езикова гимназия Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Веселин Иванов Василев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Чуждоезиков Немски език Да – Немски език

 • Item thumbnail
  0

  Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

  Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Павлин Панов Петков Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Природоматематически Информатика Да – Английски език профил: Природоматематически Информационни технологии Да – Английски език профил: Природоматематически Информационни технологии Да – […]

 • Item thumbnail
  0

  Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски"

  Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: две смени Директор: Валентина Любова Крачунова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не РИОП: музика   Не РИОП: хореография   Не РИОП: изобр.изкуство   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да […]

 • Item thumbnail
  0

  Общински детски комплекс

  Общински детски комплекс Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения Вид финансиране: Общинско Директор: Монка Недкова Николова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език ансамбъл   Не клуб   Не състав   Не школа   Не хор   Не

 • Item thumbnail
  0

  Помощно училище "Братя Миладинови"

  Помощно училище „Братя Миладинови“ Вид: специално, помощно (за деца с умствена изостаналост) Вид финансиране: Общинско Смени на обучение: една смяна Директор: Живка Димова Дойчева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не За деца с множество увреждания   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов"

  Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ Вид: специално, за деца с нарушено зрение Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Жулиета Красимирова Петкова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не За деца с множество увреждания   Не Полуинтернатна група   Не […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална техническа гимназия

  Професионална техническа гимназия Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Ирма Христова Дукова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Автомобилна мехатроника Да – Английски език Професионална Автотранспортна техника Не Професионална Автотранспортна техника Да – Английски език Професионална Графичен дизайн Не Професионална […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм.Ив.Менделеев"

  Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм.Ив.Менделеев“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Руслан Костов Скулев Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки Не Професионална Контрол на качеството и безопасност на […]

 • Item thumbnail
  0

  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски"

  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Държавно Смени на обучение: една смяна Директор: Магдалена Анчева Вуцова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Архитектурна реставрация Да – Английски език Професионална Геодезия Да – Английски език Професионална Геодезия Да – […]

 • Item thumbnail
  0

  Частна Търговска Гимназия

  Частна Търговска Гимназия Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Частно Смени на обучение: една смяна Директор: Светла Василева Панева Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Банково дело Да – Английски език Професионална Митническа и данъчна администрация Да – Испански език

 • Item thumbnail
  0

  Частна професионална гимназия по управление на туризма "Константин Фотинов"

  Частна професионална гимназия по управление на туризма „Константин Фотинов“ Вид: професионално, професионална гимназия Вид финансиране: Частно Смени на обучение: една смяна Директор: Стоянка Русева Богданова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Професионална Организация на туризма и свободното време Да – Английски език

 • Item thumbnail
  0

  Частно основно училище "Малкият принц"

  Частно основно училище „Малкият принц“ Вид: общообразователно, основно (І – VІІІ клас) Вид финансиране: Частно Смени на обучение: една смяна Директор: Татяна Петрова Атанасова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не Полуинтернатна група   Не

 • Item thumbnail
  0

  Частна езикова гимназия с изучаване на чужди езици "Джордж Байрон"

  Частна езикова гимназия с изучаване на чужди езици „Джордж Байрон“ Вид: общообразователно, профилирана гимназия Вид финансиране: Частно Смени на обучение: две смени Директор: Анушка Бориславова Аспарухова Вид паралелка Профил / Професия Интензивно изучаване на чужд език Непрофилирана   Не профил: Чуждоезиков Английски език Да – Английски език профил: Чуждоезиков Немски език Да – Английски език […]